Munkajog

Minden magyarországi munkaviszonyt a magyar Munka Törvénykönyve szabályoz. Az abban foglaltak mindenkire vonatkoznak, aki Magyarországon végez munkát, függetlenül származási országtól vagy állampolgárságtól. A munkáltató és munkavállaló jogai és kötelezettségei is ebben lettek lefektetve.

Munkavállaló jogai

A) Minimálbérhez való jog

Ez azt jelenti, hogy egy főállásban (heti több mint 36 órát) dolgozó munkavállaló nem kereshet kevesebbet, mint:

A legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalónak ún. garantált bérminimum jár, ami az előbbi minimálbérnél magasabb:

A minimálbér összegét minden évben jogszabály (kormányrendelet határozza meg).

 

B) Fizetett szabadsághoz való jog

Minden munkaválalló jogosult évente minimum 20 nap alapszabadságra. Ezen felül az életkortól, gyermekek számától, illetve a munkavégzés típusától függően extra szabadnapok is járnak.

C) Biztonságos munkakörnyezethez való jog

A munkavállaló számára a munkáltatónak biztosítania kell a biztonságos, és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeit.

Ezek közé tartozik a megfelelő védőfelszerelés, elegendő pihenőidő, megfelelő számú és nem túlterhelt munkatárs, és a biztonságos környezet.

D) Felmondáshoz való jog

Minden munkavállalónak joga van megszüntetni a munkaviszonyát.
 
Ez háromféleképpen történhet:
  • Felmondás: ebben az esetben nincs szükség a beleegyezésre, a felmondásnál nem kell egyetértésnek lenni a felek között. Indoklásra sincs szükség, amennyiben határozatlan idejű a munkaviszony.
  • Azonnali hatályú felmondás: ez akkor alkalmazható, ha valamelyik fél szerződéses kötelezettségeit súlyosan megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, ami összeegyeztethetetlen a munkaviszonnyal. Ezt minden esetben írásban indokolni kell.
  • Közös megegyezés: Ebben az esetben a munkavállaló és a munkáltató közösen dönt a munkaviszony megszüntetéséről.

 

A felmondási időről a munkaszerződés rendelkezik, de az azonnali hatályú felmondás kivételével ez nem lehet kevesebb 15 napnál.

E) Fizetett túlórához való jog

A túlmunka a rendes munkaidőn felül elrendelt munkavégzést jelenti, melyet a munkáltató csak indokolt esetben rendelhet el, és rendkívül szigorú szabályai vannak. A túlmunkáért a munkavállalót a rendes munkabérén felül ötven százalék bérpótlék is megilleti.

Túlórát elrendelni csak úgy lehet, hogy azzal a teljes ledolgozott munkaidő ne haladja meg a:

Túlóra alapesetben nem lehet több, mint évi 250 óra.

Munkavállaló kötelezettségei:

A munkavállaló köteles:

A Munkáltató jogai

A) Munkavállaló irányításának joga

Ez azt jelenti, hogy a munkavégzés alatt a munkavállalót irányíthatja, utasíthatja, a magatartását szabályozhatja a  munkáltató.

B) Fegyelmezési jog

Szabályszegés esetén a munkaadó fegyelmezési eszközökkel élhet. Ez leginkább a figyelmeztetést foglalja magában, a legerősebb eszköze pedig a rendkívüli felmondás.

C) Személyzeti jellegű jogok

Ebbe tartozik a munkavállaló minősítése, besorolása, átsorolása, előléptetése, illetve a munkaviszony megszüntetése (szerződés felmondása).

A Munkáltató kötelezettségei

A munkáltató köteles: