Státuszok és munkavállalás

Magyarországon a munkavállalónak az állampolgárságától és a státuszától függően szükséges munkavállalási engedéllyel rendelkeznie.

A következő esetekben nem szükséges engedély a munkavállaláshoz:

A következő esetekben viszont szükséges:

A legfontosabb hivatalok, intézmények magyarországi munkavállalással kapcsolatban:

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF)

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a magyarországra érkező külföldi állampolgárok tartózkodásával foglalkozó csúcsszerv. Az országban 7 regionális igazgatóság és 24 kirendeltség fogadja a külföldi ügyfeleket.

Legfontosabb feladatai a következők:

Munkavállalással kapcsolatban az OIF az a szerv, ami eljár munkavállalási célú tartózkodási engedélyek kiadásában, illetve a Menedékes Státusszal kapcsolatos ügyintézésben is.

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság az alábbi módon érhető el:

Kormányhivatalok

A kormányhivatalok a Magyar Kormány területi igazgatási szervei. Magyarországon 19 vármegyei és egy budapesti kormányhivatal működik, amelyek összesen 197 járási (legalacsonyabb szintű) hivatalra tagolódnak. Ezek a hivatalok, amelyekben megtalálhatóak az úgynevezett kormányablakok, ahol integráltan és egy helyen lehet ügyeket intézni a különböző igazolványok és okmányok beszerzésétől kérelmek beadásáig. Itt lehet például kérelmezni adóazonosító-jelet, ami a munkavállalás elengedhetetlen feltétele (további információ az Adóazonosítóról szóló résznél).

Foglalkoztatási Osztály

A kormányhivatalok munkavállalási szempontból legfontosabb osztálya az úgynevezett Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály. Itt lehet a munkavállalással kapcsolatos ügyek nagy részét intézni. Külföldi munkavállalók számára például itt kerül kiadásra az ún. munkaerőigény-engedély, ami elengedhetetlen a hazai foglalkoztatáshoz (további információ a Munkavállalási Célú Tartózkodási Engedélyről szóló résznél). A főosztály emellett ellenőrzési feladatokat is ellát problémás munkahelyek kapcsán.

Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő (NEAK)

A NEAK a magyarországi egészségbiztosítási rendszer csúcsszerve, ami többek között a Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ-szám) kiadását is intézi. A TAJ-számmal kapcsolatban további információ az Igazolványok és Dokumentumok nevű aloldalon található.

Elérhetőségei

1. Munkavállalási célú tartózkodási engedély

A munkavállalási célú tartózkodási engedély egy olyan összevont engedély, amivel a magyarországi tartózkodás és munkavállalás egyszerre kérelmezhető. Nagyon fontos, hogy a tartózkodás kizárólag addig érvényes, amíg a munkaszerződés érvényes, tehát amíg a munkavállaló ott dolgozik, abban a pozícióban, amivel az engedélyt kérelmezte.

Kik kaphatják?

Olyan harmadik országbeli állampolgárok, akik munkavégzés céljából szeretnének hazánkban tartózkodni. Ez az engedély nem szükséges az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség tagállamainak állampolgárai részére.

Hol lehet ezt az engedélyt beadni?

Főszabályként ezt a beutazás előtt szükséges kérelmezni, és pozitív elbírálás után történhet meg a költözés. A kérelmezés az indulási ország magyar külképviseletén történik (nagykövetség, konzulátus). Vannak azonban kivételes esetek, amikor Magyarország területéről is beadható a kérelem az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnál (OIF).

Ezek az esetek a következők:

A munkavállalási tartózkodási engedély kérelmezése a munkaadóval közösen történik, a folyamatban a leendő munkahely is részt vesz.

A kérelmezés folyamata és szükséges dokumentumok:

1. A munkahely munkaerőigényt ad be:

A munkáltató az adott pozícióra munkaerőigény iránti kérelmet ad be online formában az illetékes Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályán. Ebben a kérelemben pontosan meghatározza a betölteni kívánt pozíciót, a betöltésére alkalmas munkavállaló képesítését, nyelvtudását, a szükséges képességeket. Amennyiben ez a kérelem sikeres, akkor folytatódhat a külföldi állampolgár felvételének folyamata.

2. Állásajánlat

Az leendő munkaadó által biztosított és mindkét fél által aláírt állásajánlat a legalapvetőbb feltétele a kérelem beadásának, hiszen ezzel lehet igazolni a tartózkodás célját. Ezt hivatalosan foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló előzetes hozzájárulásnak hívják.

Ebben a megállapodásban a következőknek kell kötelezően szerepelnie:

3. Kötelező Mellékletek: Magyarországi tartózkodás feltételeinek igazolása

A Munkaválallalási Célú Tartózkodási Engedélyt igénylőnek igazolnia kell, hogy a magyarországi tartózkodásának alapvető feltételei biztosítottak. Ez a gyakorlatban négy dolgot jelent.

A) Anyagi feltételek

Ehhez a magyarországi tartózkodás anyagi feltételeit kell igazolni. Ez azt jelenti, hogy a kérelmező rendelkezik az anyagi lehetőségekkel, amikkel a hazai tartózkodás idején felmerülő költségeket fedezni tudja.

Hogyan lehet ezt igazolni?

B) Szállás

Ehhez azt szükséges igazolni, hogy a munkavállaló magyarországi lakhelye biztosított, tehát van olyan hely, ahol a munkaszerződés végéig lakni tud.

Hogyan igazolható?

C) Egészségügyi ellátás

Itt azt kell igazolni, hogy az ideérkező munkavállaló egészségügyi ellátása biztosított, azt fedezni tudja. Mivel a beutazáskor még nem rendelkezhet a munkavállaló érvényes TAJ-számmal, ezért itt érvényes magánegészségügyi biztosítás szükséges.

D) Utazás feltételei

Ebben a körben azt kell igazolni, hogy a Magyarországra történő utazás feltételei biztosítottak.

Hogyan tehető ez meg?

Egyéb igazolások:

Meddig érvényes a Munkavállalási Célú Tartózkodási Engedély?

Maximum 2 év, de ez hosszabbítható.

Menedékes Státusz és munkavállalás

A legtöbb hazánkba érkező Ukrajnából menekülő személy úgynevezett menedékes státuszt kap. Ez a státusz azzal a könnyebbséggel jár, hogy az ezzel rendelkezők engedélymentesen (munkavállalási engedély nélkül) foglalkoztathatóak a státuszuk lejártáig.

Azonban az, hogy a munkavállalási engedély nem szükséges, nem jelenti azt, hogy ne lenne a foglalkoztatás kapcsán semmi teendő. A munkaadónak bejelentési kötelezettsége van a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya felé, amelyet a B1 bejelentőlap online megküldésével teljesíthet.

Befogadott státusz és munkavállalás

A befogadott státusz olyanoknak jár, akik nem ismerhetőek el sem menekültként, sem pedig oltalmazottként, azonban a származási országba való visszatérés esetén veszély fenyegetné őket. Az ukrajnai háború kitörése óta leginkább azok az ukrán állampolgárok kapják, akik már a háború kitörése előtt hazánkban tartózkodtak, azonban az egyéb célú tartózkodási engedélyük lejárt.

A Befogadottak munkavállalása engedélyköteles, azonban ebben az esetben csak a munkavállalási engedély kérelmezése szükséges.

Tanulmányi Célú Tartózkodási Engedély és munkavállalás

Az ilyen tartózkodási engedéllyel rendelkezők jellemzően a magyar felsőoktatásban tanulnak, tartózkodásuk elsődleges célja a tanulmányaik folytatása. Azonban az ő esetükben is lehetséges munkát vállalni munkavállalási engedély nélkül.

Ennek azonban időbeli keretei vannak:

Vízummentes harmadik országbeli állampolgárok szezonális munkavállalás

A jelenleg hatályos kormányrendeletek szerint adott országokból érkezők engedélymentesen foglalkoztathatóak hazánkban 90 napig. Ezek az országok a következők:

Ezek az országok a következők:

Emellett ezekből az országokból úgynevezett minősített kölcsönbeadók és kiemelt foglalkoztatók egyszerűsített adminisztrációval hozhatnak be munkaerőt, és foglalkoztathatják őket. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a beérkezés után azonnal munkába állhatnak, a munkavállalási célú tartózkodási engedély pedig hazánk területéről igényelhető. Ezek a cégek tartoznak ebbe a kategóriába:

Minősített kölcsönbeadók:

A kiemelt foglalkoztatók listája pedig itt érhető el.

Menekültek és Oltalmazottak foglalkoztatása

Ebben a két esetben a munkavállalás maga nem engedélyköteles, azonban a Menedékes Státuszhoz hasonlóan a foglalkoztatást szükséges bejelenteni az illetékes Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályán.

Családi Együttélés Biztosítása Célú Tartózkodási Engedély és munkavállalás

Ebben az esetben a munkavállalás szintén összevont kérelmezés útján lehetséges. Ez a folyamat ugyanúgy zajlik, mint a Munkavállalási Célú Tartózkodási Engedély esetében.

Amennyiben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kíván létesíteni, köteles ezt a szándékát az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnál jelezni.