Státuszok és munkavállalás

Magyarországon a munkavállalónak az állampolgárságától és a státuszától függően szükséges munkavállalási engedéllyel rendelkeznie.

A következő esetekben nem szükséges engedély a munkavállaláshoz:

A következő esetekben viszont szükséges:

A legfontosabb hivatalok, intézmények magyarországi munkavállalással kapcsolatban:

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF)

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a Magyarországra érkező külföldi állampolgárok tartózkodásával foglalkozó csúcsszerv. Az országban 7 regionális igazgatóság és 24 kirendeltség fogadja a külföldi ügyfeleket.

Legfontosabb feladatai a következők:

Munkavállalással kapcsolatban az OIF az a szerv, ami eljár munkavállalási célú tartózkodási engedélyek kiadásában, illetve a Menedékes Státusszal kapcsolatos ügyintézésben is.

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság az alábbi módon érhető el:

Kormányhivatalok

A kormányhivatalok a magyar kormány területi igazgatási szervei. Magyarországon 19 vármegyei és egy budapesti kormányhivatal működik, amelyek összesen 197 járási (Budapesten kerületi) hivatalra tagolódnak. Ezek a hivatalok működtetik az úgynevezett kormányablakokat, ahol integráltan és egy helyen lehet ügyeket intézni a különböző igazolványok és más okmányok beszerzésétől a családtámogatási ügyeken át akár a járművekkel kapcsolatos ügyintézésig. Itt lehet például kérelmezni adóazonosító jelet, vagy a TAJ-számot ami a munkavállalás elengedhetetlen feltétele (további információ az Adóazonosítóról szóló résznél, a A TAJ-számmal kapcsolatban pedig az Igazolványok és Dokumentumok nevű aloldalon található szóló résznél).

Foglalkoztatási Osztály

A kormányhivatalok munkavállalási szempontból legfontosabb egységei a úgynevezett foglalkoztatási, foglalkoztatás-felügyeleti és munkavédelmi főosztályok vagy osztályok. Itt lehet a munkavállalással kapcsolatos ügyeket intézni. Külföldi munkavállalók számára például itt adják ki az ún. munkaerőigényt, ami elengedhetetlen a hazai foglalkoztatáshoz (további információ a Munkavállalási Célú Tartózkodási Engedélyről szóló résznél). Ezek az osztályok/főosztályok emellett munkaügyi ellenőrzési feladatokat is ellátnak.

Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő (NEAK)

A NEAK a magyarországi egészségbiztosítási rendszer csúcsszerve, ami többek között a Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ-szám) kiadását is intézi. A TAJ-számmal kapcsolatban további információ az Igazolványok és Dokumentumok nevű aloldalon található.

Elérhetőségei

Milyen engedélyekkel vállalhatsz munkát Magyarországon?

A kormányhivatalok a magyar kormány területi igazgatási szervei. Magyarországon 19 vármegyei és egy budapesti kormányhivatal működik, amelyek összesen 197 járási (Budapesten kerületi) hivatalra tagolódnak. Ezek a hivatalok működtetik az úgynevezett kormányablakokat, ahol integráltan és egy helyen lehet ügyeket intézni a különböző igazolványok és más okmányok beszerzésétől a családtámogatási ügyeken át akár a járművekkel kapcsolatos ügyintézésig. Itt lehet például kérelmezni adóazonosító jelet, vagy a TAJ-számot ami a munkavállalás elengedhetetlen feltétele (további információ az Adóazonosítóról szóló résznél, a A TAJ-számmal kapcsolatban pedig az Igazolványok és Dokumentumok nevű aloldalon található szóló résznél).

Vendégmunkásként:

Magasan képzett munkavállalóként:

Illetve szerb és ukrán állampolgárként Nemzeti kártyával is.

Mit jelentenek ezek?

A vendégmunkásként kapható tartózkodási engedélyekben közös, hogy:

Különbség közöttük, hogy milyen időtartamra szólnak és milyen típusú foglalkoztatás esetén kérvényezhetőek:

A szezonális munkavállalási engedély

Beruházás megvalósítása céljából kiállított engedély:

A foglalkoztatási célú tartózkodási engedély

A vendégmunkás-tartózkodási engedély

3. Magasan képzett munkavállalóként az alábbi engedélyekkel vállalhatsz munkát Magyarországon:

 • Kék Kártyával
  • magasan képzett EU-s állampolgárok kaphatják + olyan harmadik országbeli állampolgárok, akik megfelelnek a törvényben előírtaknak
 • Magyar Kártyával
  • az a felsőfokú szakmai képesítéssel rendelkező harmadik országbeli állampolgár is kaphat, akinek magyarországi foglalkoztatására belföldi foglalkoztatóval kötött megállapodás teljesítése érdekében harmadik országban letelepedett munkáltatóval fennálló munkaviszonya alapján kerül sor
  • a törvényben meghatározott foglalkozások valamelyikét végzi
  • A Magyar Kártya érvényességi ideje legfeljebb három év, amely alkalmanként legfeljebb három évvel meghosszabbítható
 • vállalaton belül áthelyezettek engedélyével (ICT)
  • A vállalaton belül áthelyezett személy olyan harmadik országbeli állampolgár, aki a vállalaton belül áthelyezett személy számára szóló tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtásakor az Európai Unió tagállamai területén kívül rendelkezik lakóhellyel, és akit vállalaton belül áthelyeztek.
 • Vállalati Kártyával
  • A Vállalati Kártya kiadásának feltétele, hogy a harmadik országbeli állampolgár a kormány által meghatározott foglalkoztató vezető tisztségviselője vagy munkavállalója.
  • A Vállalati Kártya legfeljebb négy év határozott időtartamú tartózkodásra jogosít Magyarország területén és ebből a célból alkalmanként legfeljebb négy évvel hosszabbítható meg.
 • vagy kutatóként
  • A kutató a doktori fokozattal vagy a doktori programokban való részvételre jogosító megfelelő felsőfokú képesítéssel rendelkező olyan harmadik országbeli állampolgár, aki valamely tagállam területére beutazott és ott tartózkodik, és akit valamely kutatószervezet kiválasztott egy olyan kutatási tevékenység elvégzésére, amelyhez az említett képesítés általában szükséges.

Kik kaphatják ezeket az engedélyeket?

Főszabályként ezt a beutazás előtt szükséges kérelmezni, és a kérelem pozitív elbírálása után lehet Magyarországra utazni. A kérelmezés az indulási ország magyar külképviseletén történik (nagykövetség, konzulátus). Vannak azonban kivételes esetek, amikor Magyarország területéről is beadható a kérelem az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnál (OIF).

Hol lehet ezt az engedélyt kérni?

Főszabályként ezt a beutazás előtt szükséges kérelmezni, és pozitív elbírálás után történhet meg a költözés. A kérelmezés az indulási ország magyar külképviseletén történik (nagykövetség, konzulátus). Vannak azonban kivételes esetek, amikor Magyarország területéről is beadható a kérelem az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnál (OIF).

Ezek az esetek a következők:

A munkavállalási tartózkodási engedély kérelmezése a munkaadóval közösen történik, a folyamatban a leendő munkahely is részt vesz

A kérelmezés folyamata és szükséges dokumentumok:

1. A munkahely munkaerőigényt ad be:

A munkáltató az adott pozícióra vonatkozó munkaerőigényt ad be elektronikus formában (online) az illetékes kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályán. Ebben a kérelemben pontosan meghatározza a betölteni kívánt pozíciót, a betöltéséhez szükséges képesítést, képességeket (pl. nyelvtudást). Amikor a kormányhivatal visszajelzi a munkaerőigény bejelentését, a külföldi állampolgár felvételének folyamata folytatódhat.

2. Állásajánlat

A leendő munkaadó által tett állásajánlat a legalapvetőbb feltétele a kérelem beadásának, hiszen ezzel lehet igazolni a tartózkodás célját. Az állásajánlatot leggyakrabban előzetes megállapodásban rögzíti a leendő munkaadó és a leendő munkavállaló, az előzetes megállapodást mindkét félnek alá kell írnia.

Ebben a megállapodásban a következőknek kell kötelezően szerepelnie:

3. Kötelező Mellékletek: Magyarországi tartózkodás feltételeinek igazolása

A Munkaválallalási Célú Tartózkodási Engedélyt igénylőnek igazolnia kell, hogy a magyarországi tartózkodásának alapvető feltételei biztosítottak. Ez a gyakorlatban négy dolgot jelent.

A) Anyagi feltételek

Ehhez a magyarországi tartózkodás anyagi feltételeit kell igazolni. Ez azt jelenti, hogy a kérelmező rendelkezik az anyagi lehetőségekkel, amikkel a hazai tartózkodás idején felmerülő költségeket fedezni tudja.

Hogyan lehet ezt igazolni?

A munkavállalási célú tartózkodás esetén a megélhetés forrása a munkaviszonyból származó jövedelem lesz.

B) Szállás

Ehhez azt szükséges igazolni, hogy a munkavállaló magyarországi lakhelye biztosított, tehát van olyan hely, ahol a munkaszerződés végéig lakni tud.

Hogyan igazolható?

C) Egészségügyi ellátás

Itt azt kell igazolni, hogy az ideérkező munkavállaló egészségügyi ellátásának fedezete biztosított. A munkavállalási célú tartózkodás során a munkáltató munkabéréből társadalombiztosítási járulékot vonnak le, e járulék fizetésével biztosítási jogviszony jön létre, amellyel egészségügyi, társadalombiztosítási ellátásra jogosultak lesznek a munkavállalók.

D) BEUtazás feltételei

Ebben a körben azt kell igazolni, hogy a Magyarországra történő utazás feltételei biztosítottak.

Hogyan tehető ez meg?

Egyéb igazolások:

Meddig érvényes a Munkavállalási Célú Tartózkodási Engedély?

Maximum 2 év, de ez hosszabbítható.

Menedékes Státusz és munkavállalás

A legtöbb Ukrajnából hazánkba menekülő személy ideiglenes védelmet, úgynevezett menedékes státuszt kap. Ez a státusz azzal a könnyebbséggel jár, hogy az ezzel rendelkezők engedélymentesen (munkavállalási engedély nélkül) foglalkoztathatóak az ideiglenes védelem lejártáig.

Azonban az, hogy a munkavállalási engedély nem szükséges, nem jelenti, hogy ne lenne a foglalkoztatás kapcsán semmi teendő. A munkaadónak bejelentési kötelezettsége van a kormányhivatal foglalkoztatási osztálya felé, amelyet a B1 bejelentőlap online megküldésével teljesíthet. Emellett a munkáltatónak a foglalkoztatást (kezdetét, megszűnését) be kell jelenteni az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnak is az Enter Hungary platformon.

Befogadott státusz és munkavállalás

A befogadott státusz olyanoknak jár, akik nem ismerhetőek el sem menekültként/oltalmazottként, sem pedig menedékesként, azonban a származási országba való visszatérés esetén halálbüntetés, kínzás, embertelen bánásmód veszélye fenyegetné őket[1]. Az ukrajnai háború kitörése óta ezt a státuszt leginkább azok az ukrán állampolgárok kapják, akik már a háború kitörése előtt hazánkban tartózkodtak, azonban a más célból (pl. munkavállalás, tanulmányi) kiadott tartózkodási engedélyük lejárt.

A befogadottak munkavállalása engedélyköteles, a munkavállalási engedélyt a kormányhivatalnál kell a munkáltatónak beadnia.

[1] http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=421&Itemid=392&lang=hu

Tanulmányi Célú Tartózkodási Engedély és munkavállalás

Az ilyen tartózkodási engedéllyel rendelkezők jellemzően a magyar felsőoktatásban tanulnak, tartózkodásuk elsődleges célja a tanulmányaik folytatása. Azonban az ő esetükben is lehetséges munkát vállalni munkavállalási engedély nélkül.

Ennek azonban időbeli keretei vannak:

Vízummentes harmadik országbeli állampolgárok szezonális munkavállalás

A jelenleg hatályos kormányrendeletek szerint adott országokból érkezők engedélymentesen foglalkoztathatóak hazánkban 90 napig. Ezek az országok a következők:

Ezek az országok a következők:

Emellett ezekből az országokból úgynevezett minősített kölcsönbeadók és kiemelt foglalkoztatók egyszerűsített adminisztrációval hozhatnak be munkaerőt, és foglalkoztathatják őket. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a beérkezés után azonnal munkába állhatnak, a munkavállalási célú tartózkodási engedély pedig hazánk területéről igényelhető. Ezek a cégek tartoznak ebbe a kategóriába:

Minősített kölcsönbeadók:

A kiemelt foglalkoztatók listája pedig itt érhető el.

Menekültek és oltalmazottak foglalkoztatása

Ebben a két esetben a munkavállalás maga nem engedélyköteles[1], azonban a menedékes státuszhoz hasonlóan a foglalkoztatást szükséges bejelenteni az illetékes kormányhivatal foglalkoztatási osztályán.

[1] http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=421&Itemid=392&lang=hu

Családi Együttélés Biztosítása Célú Tartózkodási Engedély és munkavállalás

Ebben az esetben a munkavállalás szintén összevont kérelmezés útján lehetséges, azaz a folyamat ugyanúgy zajlik, mint a munkavállalási célú tartózkodási engedély esetében.

Amennyiben az ilyen tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kíván létesíteni, köteles ezt a szándékát az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnál jelezni[1], kérelmet kitölteni, és a munkaerőigény igazolását és előzetes megállapodást csatolni

[1] http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=50&Itemid=367&lang=hu