експлуатація ринку праці

Що це означає?

Експлуатація на ринку праці відбувається, коли роботодавець отримує несправедливу вигоду від праці працівника. Оскільки справедливість є суб’єктивною, різні люди можуть мати різні визначення того, що є експлуатацією. Трудова експлуатація не є юридичним терміном – адже не всі форми трудової експлуатації є незаконними.

 

Експлуатація на ринку праці – це експлуатація працівника з метою отримання прибутку на робочому місці.

Джерело: Перетин трудової експлуатації та торгівлі людьми, 2022

 

Як видно з цього рисунка, експлуатація не обов’язково є порушенням трудового законодавства або кримінальним злочином, але їх відсутність не означає, що вона не є серйозним явищем, яке має негативні наслідки для працівника.
 

Експлуатація - це використання працівника з метою отримання прибутку на робочому місці.

Трудові мігранти є більш вразливими до експлуатації. Цьому може сприяти кілька факторів, але найважливішими з них є наступні:

Які ознаки експлуататорських трудових відносин?

Існує багато ознак експлуатації, від менш серйозних до дуже серйозних. Ось деякі з них, на які варто звернути увагу:

Трудовий договір:

Дійсний і підписаний трудовий договір є важливою умовою для будь-яких трудових відносин в Угорщині. Робота без договору є незаконною і наражає працівника на небезпеку, оскільки він не може захистити свої права і представляти свої інтереси перед роботодавцем. Умови трудового договору є обов’язковими як для працівника, так і для роботодавця. Усі трудові договори повинні містити принаймні наступне:

Ключові ознаки експлуатації в контексті трудового договору:

Оплата:

За всю роботу, виконану в Угорщині, працівник отримує обумовлену контрактом заробітну плату, і жодних відступів від неї не допускається.

Ключові ознаки експлуатації щодо оплати праці:

Понаднормово:

Існують суворі правила щодо понаднормової роботи. Понаднормові години, відпрацьовані працівником, не можуть перевищувати час, встановлений Трудовим кодексом Угорщини. 

У всіх випадках понаднормові години оплачуються. Зазвичай це буде бонус у розмірі 50% від узгодженої в контракті ставки оплати праці.

Основними ознаками експлуатації щодо понаднормової роботи є

Оплачувана відпустка:

Усі працівники в Угорщині зобов’язані брати оплачувану відпустку. Якщо роботодавець не надає мінімум 20 оплачуваних вихідних днів, це може бути ознакою експлуатації.

Особисті документи:

Роботодавець не має права зберігати особисті документи працівника, такі як посвідчення особи, паспорт, дозвіл на проживання тощо. Якщо роботодавець зберігає ці документи, це є перешкодою для особистої свободи працівника, що є дуже важливою ознакою існування експлуататорських трудових відносин.

Умови праці:

Роботодавець зобов’язаний забезпечити безпечне робоче середовище, яке не загрожує здоров’ю, і створити всі необхідні умови. Якщо роботодавець використовує працівника на шкідливому або небезпечному для здоров’я робочому місці, це також може свідчити про те, що він перебуває у трудових відносинах, які піддаються експлуатації.

Серед інших, можуть виникнути наступні конкретні випадки:

Житло:

У багатьох випадках роботодавець забезпечує працівника житлом. У багатьох випадках це полегшує перебування в Угорщині, але також може бути джерелом небезпеки. Важливо переконатися, що роботодавець не зловживає цією ситуацією.

У наведених нижче конкретних випадках можна запідозрити експлуатацію:

Це лише деякі приклади ознак експлуататорських трудових відносин. Дуже важливо підкреслити, що якщо працівник або члени його/її сім’ї перебувають у безпосередній небезпеці або підозрюються у скоєнні кримінального злочину, слід негайно повідомити про це поліцію за номером 112.

У всіх випадках підозри на експлуатацію на ринку праці працівники можуть звернутися за допомогою до Угорської асоціації мігрантів “Менедек”, зв’язавшись з нею: