Трудове право

Усі трудові відносини в Угорщині регулюються Трудовим кодексом Угорщини. Він поширюється на всіх, хто працює в Угорщині, незалежно від країни походження чи громадянства. Він також визначає права та обов’язки роботодавців і працівників.

Права працівників:

A) Право на мінімальну заробітну плату

Це означає, що працівник, який працює повний робочий день (понад 36 годин на тиждень), не може заробляти менше, ніж:

Працівник, який виконує роботу, що вимагає щонайменше середньої освіти або середньої професійної кваліфікації, має право на так звану гарантовану мінімальну заробітну плату, яка є вищою за колишню мінімальну заробітну плату:

Мінімальна заробітна плата встановлюється законом (постановою уряду) щороку.

B) Право на оплачувану відпустку

Усі працівники мають право на щонайменше 20 днів основної відпустки на рік. Крім того, надаються додаткові вихідні дні залежно від віку, кількості дітей та виду роботи.

C) Право на безпечне робоче середовище

Роботодавець повинен забезпечити працівникові можливість працювати в безпечних умовах без ризику для здоров’я.

До них відносяться належне захисне обладнання, достатній час відпочинку, достатня кількість персоналу, який не перевантажений роботою, та безпечне середовище.

D) Право на розірвання договору

Усі працівники мають право розірвати трудові відносини. Це можна зробити трьома способами:

  • Розірвання: у цьому випадку згода не потрібна, не потрібно укладати угоду між сторонами для розірвання договору. 
  • Розірвання трудового договору з негайною дією: застосовується, якщо одна зі сторін серйозно порушує свої договірні зобов’язання або здійснює поведінку, несумісну з трудовими відносинами. У всіх випадках причини повинні бути викладені в письмовій формі. 
  • За взаємною згодою: у цьому випадку працівник і роботодавець спільно приймають рішення про припинення трудових відносин.

Строк попередження встановлюється в трудовому договорі, але він не може бути меншим за 30 днів, за винятком випадків негайного розірвання трудового договору.

E) Право на оплачувану понаднормову роботу

Понаднормова робота – це робота понад нормальний робочий час, яка може бути замовлена роботодавцем лише в обґрунтованих випадках і підпорядковується дуже суворим правилам. За понаднормову роботу працівник має право на 50% доплату до своєї звичайної заробітної плати. 

Надурочні роботи можуть бути замовлені тільки в тому випадку, якщо вони не перевищують загальну тривалість робочого часу.

Загальна тривалість понаднормової роботи за рік не повинна перевищувати 250 годин.

Обов'язки працівника:

Працівник повинен:

Права роботодавця

A) Право керувати працівником.

Це означає, що роботодавець може контролювати, інструктувати та регулювати поведінку працівника протягом робочого періоду.

B) Дисциплінарне право.

У разі невиконання вимог роботодавець може застосовувати дисциплінарні заходи. В основному це стосується попередження, а найсильнішим з них є позачергове звільнення.

C) Права персоналу.

Це включає класифікацію, градацію, перекласифікацію, просування по службі або припинення трудових відносин (розірвання контракту) працівника.

Обов'язки роботодавця

Роботодавець повинен