Трудове право

 

Усі трудові відносини в Угорщині регулюються Трудовим кодексом Угорщини. Він поширюється на всіх, хто працює в Угорщині, незалежно від країни походження чи громадянства. Він також визначає права та обов’язки роботодавців і працівників.

 

Права працівників:

A) Право на мінімальну заробітну плату

Це означає, що працівник, який працює повний робочий день (понад 36 годин на тиждень), не може заробляти менше, ніж:

B) Право на оплачувану відпустку

Усі працівники мають право на щонайменше 20 днів основної відпустки на рік. Крім того, надаються додаткові вихідні дні залежно від віку, кількості дітей та виду роботи.

C) Право на безпечне робоче середовище

Роботодавець повинен забезпечити працівникові можливість працювати в безпечних умовах без ризику для здоров’я. До них відносяться належне захисне обладнання, достатній час відпочинку, достатня кількість персоналу, який не перевантажений роботою, та безпечне середовище.

D) Право на відкликання

Усі працівники мають право розірвати трудові відносини. 
 
Це можна зробити трьома способами:
  • Припинення трудового договору: у цьому випадку згода не потрібна, не потрібно мати домовленості між сторонами щодо припинення трудових відносин. Також не вимагається обґрунтування, якщо трудові відносини є безстроковими.
  • Розірвання трудового договору з негайною дією: застосовується, якщо одна зі сторін серйозно порушує свої договірні зобов’язання або здійснює поведінку, несумісну з трудовими відносинами. У всіх випадках причини повинні бути викладені у письмовій формі.
  • За взаємною згодою: у цьому випадку працівник і роботодавець спільно приймають рішення про припинення трудових відносин.

Строк попередження встановлюється в трудовому договорі, але він не може бути меншим за 15 днів, за винятком випадків негайного розірвання трудового договору.

E) Право на оплачувану понаднормову роботу

Понаднормова робота – це робота, яка виконується понад нормальний робочий час і може бути замовлена роботодавцем лише в обґрунтованих випадках, дотримуючись дуже суворих правил. За понаднормову роботу працівник має право на 50% надбавки до своєї звичайної заробітної плати.

Понаднормова робота може бути замовлена лише в тому випадку, якщо вона не перевищує такі межі:

Загальна тривалість понаднормової роботи за рік не повинна перевищувати 250 годин.

Обов'язки працівника:

Працівник повинен:

Права роботодавця:

A) Право керувати працівником.

Це означає, що роботодавець може контролювати, інструктувати та регулювати поведінку працівника протягом робочого періоду.

B) Дисциплінарне право.

У разі невиконання вимог роботодавець може застосовувати дисциплінарні заходи. В основному це стосується попередження, а найсильнішим з них є позачергове звільнення.

C) Права персоналу.

Це включає класифікацію, градацію, перекласифікацію, просування по службі або припинення трудових відносин (розірвання контракту) працівника.

Обов'язки роботодавця:

Роботодавець повинен: